Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Keuzewijzer Marnix Noord

Nota van Uitgangspunten

In de ‘concept Nota van Uitgangspunten’ staat een overzicht van de knelpunten van de huidige inrichting en de kaders waaraan de nieuwe inrichting moet voldoen. Zo is het uitgangspunt dat het openbaar vervoer gebruik blijft maken van de straat, omdat dit een belangrijke route is voor de tram en bus. In de doelstellingen staat beschreven op welke punten de toekomstige inrichting zou moeten verbeteren. We willen onder andere fietsers meer ruimte geven, het openbaar vervoer goed laten doorstromen en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de straat verbeteren.

Om ruimte te creëren heffen we aan één zijde de parkeerplaatsen in de Marnixstraat Noord op. Compensatie voor de vervallen parkeerplaatsen is mogelijk in de toekomstige Singelgrachtgarage-Marnix. De ruimte die ontstaat komt ten gunste van fietsers, die nu nog over smalle fietspaden of fietsstroken fietsen. In de ‘concept Nota van Uitgangspunten’ staan twee varianten beschreven voor een nieuwe inrichting van de Marnixstraat Noord: fietsstraat en fietspad variant.

Bekijk de Nota van Uitgangspunten.

Huidige situatie

De Marnixstraat Noord (tussen de Bloemgracht en de Brouwersgracht) heeft een tramspoor in beide richtingen, waar een maximum van 50 km/u geldt. Bussen en auto’s rijden mee over de trambaan. Het verkeer rijdt in twee richtingen en aan beide zijden zijn parkeerstroken. De belangrijkste verschillen tussen de twee delen van de Marnixstraat Noord:

Huidige situatie - tussen Bloemgracht-Marnixplein

Bekijk grote afbeelding
 • Breedte straat is 18 meter tussen de gevels op het smalste punt
 • Trams en nachtbussen
 • Fietsstroken

Huidige situatie - tussen Marnixplein-Brouwersgracht

Bekijk grote afbeelding
 • Breedte straat is 20 meter tussen de gevels op het smalste punt
 • Trams, dag- en nachtbussen
 • Vrijliggende fietspaden

Variant Fietsstraat

 • Fietsers krijgen ruim baan waar ze elkaar makkelijker kunnen inhalen.
 • Auto’s en scooters rijden te gast mee over de fietsstraat met een maximum van 30 km/u, inclusief drempels. Taxi’s die met een ontheffing over de trambaan mogen rijden moeten zich ook aan de 30km/u snelheid houden.
 • Openbaar vervoer rijdt over een vrije trambaan met een maximum van 50 km/u.
 • De voorzieningen strook, voor o.a. parkeren van auto’s, fietsen en groenbakken, ligt aan de oostzijde op dezelfde hoogte als de stoep, waardoor de stoep breder oogt.
 • Auto’s rijden dichterbij de gevel dan nu het geval is, omdat zij meerijden over de fietsstraat.
 • Tussen de Bloemgracht en het Marnixplein geldt éénrichtingsverkeer voor auto’s. Auto’s en scooters kunnen namelijk alleen in noordelijke richting meerijden over de fietsstraat. In zuidelijke richting ligt een fietspad, omdat twee fietsstraten niet passen in dit gedeelte van de Marnixstraat. (Auto’s kunnen in zuidelijke richting niet over de trambaan meerijden, omdat het niet is toegestaan om verschillende maximumsnelheden voor auto’s in één straat te hebben). Tussen het Marnixplein en de Brouwersgracht kunnen auto’s wel in twee richtingen meerijden over de fietsstraat.

Variant Fietsstraat - tussen Bloemgracht-Marnixplein

Bekijk grote afbeelding

Variant Fietsstraat - tussen Marnixplein-Brouwersgracht

Bekijk grote afbeelding

Variant Fietspad

 • Het vrijliggende fietspad wordt breder dan het huidige fietspad.
 • Openbaar vervoer, auto’s en scooters blijven gecombineerd rijden over de trambaan met een maximum van 50 km/u, zonder drempels, conform de huidige situatie.
 • De voorzieningen strook, voor o.a. parkeren van auto’s/fietsen en groenbakken, ligt aan de oostzijde tussen de trambaan en het fietspad.
 • Auto’s rijden in het midden van de straat over de trambaan, dus zover mogelijk van de gevels vandaan.
 • Auto’s kunnen in twee richtingen blijven rijden over de trambaan.

Variant Fietspad - tussen Bloemgracht-Marnixplein

Bekijk grote afbeelding

Variant Fietspad - tussen Marnixplein-Brouwersgracht

Bekijk grote afbeelding

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
refresh

Cancel