Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Keuzewijzer Marnix Noord

Nota van Uitgangspunten

In de ‘concept Nota van Uitgangspunten’ staat een overzicht van de knelpunten van de huidige inrichting en de kaders waaraan de nieuwe inrichting moet voldoen. Zo is het uitgangspunt dat het openbaar vervoer gebruik blijft maken van de straat, omdat dit een belangrijke route is voor de tram en bus. In de doelstellingen staat beschreven op welke punten de toekomstige inrichting zou moeten verbeteren. We willen onder andere fietsers meer ruimte geven, het openbaar vervoer goed laten doorstromen en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de straat verbeteren.

Om ruimte te creëren heffen we aan één zijde de parkeerplaatsen in de Marnixstraat Noord op. Compensatie voor de vervallen parkeerplaatsen is mogelijk in de toekomstige Singelgrachtgarage-Marnix. De ruimte die ontstaat komt ten gunste van fietsers, die nu nog over smalle fietspaden of fietsstroken fietsen. In de ‘concept Nota van Uitgangspunten’ staan twee varianten beschreven voor een nieuwe inrichting van de Marnixstraat Noord: fietsstraat en fietspad variant.

Bekijk de Nota van Uitgangspunten

Inspraak

Tussen 1 juni en 1 augustus 2020 kun je reageren op de ‘concept Nota van Uitgangspunten’ voor de herinrichting van de Marnixstraat Noord. Dit kun je vrij eenvoudig doen door de keuzewijzer in te vullen en je resultaat in te sturen. Op die manier word je snel meegenomen in de verschillen tussen de varianten. Uiteraard kun je ook het document lezen en je reactie sturen naar marnixnoord@amsterdam.nl

Resultaten keuzewijzer

Door de keuzewijzer in te vullen rolt er een voorkeur uit voor één van de twee varianten. Tijdens het invullen zie je jouw voorkeur voor fietsstraat of fietspad in percentages weergegeven. Na het invullen zie je deze percentages terug in je resultaat, die je kunt insturen. Op die manier krijgen wij inzicht in hoe sterk jouw voorkeur is. Bijvoorbeeld, een resultaat van 51% fietsstraat en 49% fietspad, betekent een lichte voorkeur voor fietsstraat. Je kunt je resultaat tot 1 augustus 2020 insturen.

Wat wordt er met de resultaten gedaan?

De ingestuurde resultaten worden geanalyseerd op basis van de vragen die je invult voor verzending. Wij onderscheiden bijvoorbeeld op basis van postcode de resultaten van mensen die in de Marnixstraat Noord zelf, in de buurt of verder weg wonen. Mogelijk kunnen deze voorkeuren verschillen omdat de belangen ook verschillen. Ook willen we graag weten of er een verband is tussen leeftijdscategorie en voorkeur voor één van de twee varianten.

In hoeverre telt mijn voorkeur mee in de beslissing?

Wij bundelen de uitslagen van de keuzewijzer met andere inspraakreacties op de ‘concept Nota van Uitgangspunten’. Beiden geven namelijk inzicht in het draagvlak voor één van de twee varianten. Naast draagvlak zijn er meer factoren die meewegen in de uiteindelijke beslissing. Onder andere de mate waarin de variant voldoet aan de doelstellingen van de herinrichting van de Marnixstraat Noord. Per doelstelling verschillen de varianten hierin, wat de keuze ook zo lastig maakt. In de ‘afwegingsmatrix’ staan de scores op de doelstellingen overzichtelijk op een rij, voor zover deze nu al bekend zijn.

Wie beslist uiteindelijk?

Het college van B&W weegt de verschillende factoren tegen elkaar af en komt zo tot een voorkeursvariant. De stadsdeelcommissies van West en Centrum adviseren het college hierin. De gemeenteraad beslist uiteindelijk welke van de twee varianten wordt uitgewerkt in een ontwerp, naar verwachting begin 2021. Wil je na de zomer de bestuurlijke besluitvorming over de Marnixstraat Noord volgen, kijk dan op www.amsterdam.nl/marnixnoord.

Belangrijke data

1 juni 2020

Start inspraak

9 juni 2020

Stadsdeelcommissie Centrum vergadert over advies (mogelijkheid tot inspreken)

22 juni 2020

Videobellen met het projectteam voor vragen (voor 19 juni aanmelden via marnixnoord@amsterdam.nl)

23 juni 2020

Stadsdeelcommissie Centrum vergadert over advies (mogelijkheid tot inspreken)

1 augustus 2020

Einde inspraak

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
refresh

Cancel